Home

Welcome to the homepage of Plejades GmbH!

We are pleased to inform you that Plejades Bulgaria Ltd has signed a contract for provision of a grant under the Operational Programme "Human Resources Development" 2014-2020, under procedure BG05M9OP001-1.003 "New Workplace 2015" with a total value of 91 065.76 BGN.  The Project "Opening of new jobs at Plejades Bulgaria Ltd." will be implemented with financial support from the European Social Fund of the EU.

Please find further information under:
Project Description English
Project Description-Bulgarian
Job Announcements Bulgarian

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “Плеядес България” ООД подписа Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на обща стойност 91 065.76 BGN. Проектът „Откриване на нови работни места в Плеядес България ООД” ще се реализира с финансовата подкрепата на Европейския Социален фонд към ЕС.

 

По-подробна информация за проекта и обявите за свободни работни места може да намерите на следните линкове:

Описание на проекта на английски език

Описание на проекта на български език

Обяви за работа